This text is replaced by the Flash movie.
 

Ergonomische bureaustoelen: rugpijn voorkomen en gezond zitten

Mogen wij u bij wijze van aperitief vergasten op een ingebeeld gesprek.

“Haider Bioswing-stoelen zijn de beste bureaustoelen die er op de Europese markt te vinden zijn.”

“Hoezo, de beste? Een bureaustoel is toch maar om op te zitten en dan koop je toch een stoel die er goed uitziet en niet te veel kost maar ook niet te goedkoop is en er ook niet goedkoop uitziet? Voor de rest zijn alle bureaustoelen eender.”

“Neen, zoals met alles zijn er wel degelijk vrij grote verschillen in de kwaliteit tussen de ene stoel en de andere. En om maar meteen te antwoorden op uw vraag die u nu zou willen stellen, waarom wij dan Haider Bioswing stoelen de beste durven noemen? Dit heeft alles te maken met het gepatenteerde en unieke BIOSWING-systeem, "uniek" niet als goedkope reclame-term, maar helemaal uniek en enig.”

“Wat kan ik van een Haider Bioswing-stoel dan wel verwachten?”

“Het Bioswing-systeem haalt de beknellende starheid uit de stoel en vervangt deze door beweging, heilzame beweging. Deze beweging zorgt ervoor dat spanningen in de rug geen kans krijgen, dat je op een HAIDER BIOSWING beter, langer en met minder vermoeidheid kan werken en vooral ook dat rugpijn gewoon als sneeuw voor de zon smelt of op zijn minst gemilderd wordt. Allemaal zaken waarvan wij vrij zeker zijn dat andere stoelen ze niet kunnen waarmaken.”

“Vertel dan eens iets meer over dat fameuze BIOSWING-systeem.”

“Daarvoor moet u naar onze website gaan, maar u zit er al op, lees dan gewoon verder.”


Wat is het BIOSWING-systeem? Hoe ziet het eruit? En wat doet het?


Haider BioswingHet BIOSWING-systeem bestaat erin dat de zitting van de stoel opgehangen is aan 4 staalkabels. De persoon die op een HAIDER BIOSWING-stoel plaats neemt komt, letterlijk dan wel, meteen in een continue zwevende beweging te zitten. Beweging, daar is het om te doen. Beweging is het geheim. De staalkabels zijn gevat in dempingsmantels zodat de beweging subtiel, aangenaam en soepel blijft.

Nu is het moeilijk om met een beetje voorstellingsvermogen in te zien, als het ware aan te voelen, dat deze beweging alleen maar goeds kan brengen en goed en gezond zitten alleen maar in de hand kan werken. U kunt misschien proberen om met uw derrière ronddraaiende bewegingen te maken, vooral in kringen of kringetjes, maar ook gewoon in alle richtingen, voor zover uw huidige starre stoel het toelaat. Misschien gaat er dan bij u iets dagen en zegt u bij uzelf: “Daar kan ik helemaal in meegaan, ik zie dat BIOSWING-systeem helemaal zitten.”


Lukt dit niet, ziet u het niet zitten en/of wilt u er gewoon meer over afweten klik dan hier.


Het voornaamste is nu over de HAIDER BIOSWING-stoelen wel gezegd. Nu weet u het belangrijke verschil tussen een HAIDER BIOSWING-stoel en alle andere bureaustoelen.

Er valt echter nog meer over deze onvolprezen stoelen te vertellen. Zo bijvoorbeeld waarin HAIDER BIOSWING-stoelen overeenkomen met gewone ergonomische stoelen die naam waard. Want HAIDER BIOSWING-stoelen zijn wel degelijk ook ergonomisch in de gebruikelijke en klassieke zin. Dit houdt in dat HAIDER BIOSWING-stoelen beantwoorden aan de ergonomische eis dat de werkomgeving zich moet aanpassen aan de mens en niet de mens aan de werkomgeving. Dit houdt in dat HAIDER BIOSWING-stoelen beschikken over zowat alle mogelijkheden, hendeltjes zeg maar, om de stoel aan te passen aan de zittende mens, zoals daar zijn zithoogte, zitdiepte, regelbare rug, regelbare armleggers, e.d.m. Wie er het fijne wil van weten kan hiervoor hier klikken.

En is het ver gezocht om hier het woord synergie boven te halen? Synergie van de twee ergonomieën die op een HAIDER BIOSWING-stoel de handen in elkaar slaan tot heil en welzijn van de zittend werkende mens.

SederEr zijn nog enkele bureaustoelen op de markt die geprobeerd hebben om met een bewegingssysteem een bijkomende ergonomische dimensie aan hun stoelen toe te voegen. BGIA, de verzekeringstak van een grote Duitse werkgeversorganisatie wilde er het fijne van weten en bracht die stoelen-met-beweging samen in een test. Het werd een een serieuze test. Er verschenen 4 stoelen aan de start en verder een neutrale, ‘gewone’ stoel als referentiestoel. DE HAIDER BIOSWING-stoel legde met vlag en wimpel en met grote afstand tot nr. 2 beslag op de eerste plaats.

Meer uitvoerig over deze belangrijke test? Klik dan hier.

Nog een leuk toemaatje: de HAIDER BIOSWING-stoel als wellness-product! Lees het hier.

Kan er nog iets bij en wilt u nu nog enkele wetenswaardigheden lezen over zitten en stoelen, dan kunt u hier klikken.

En voor degene die nog iets wil vernemen uit een deskundige hoek over ‘star zitten’ laten we kinesist Michael Lierke aan het woord.


Welk een effect heeft star zitten?
Een lang verhaal met een opmerkelijke conclusie.
 
De anatomie van de mens is aangepast aan een dynamisch samenspel van alle  deelgebieden van het lichaam. Het complexe systeem “mens” is niet alleen uit spieren, gewrichten en botten opgebouwd, maar ook uit bloedvaten, zenuwbanen, bindweefsel en andere structuren.

Een spier loopt slechts van het ene aanhechtingspunt naar het andere. Hieruit resulteert een specifiek gericht zijn op een enkel gewricht of c.q. op meerdere gewrichten. De spier zelf is omgeven door een bindweefselachtige omhulselstructuur, de zg. fascia. Zo een fascia eindigt echter niet daar waar de spier eindigt, maar neemt eveneens de eerstvolgende anatomische structuur in zich op. Zo trekken meerdere fascia-kettingen door het hele lichaam. Ze lopen zowel in diagonale als in longitudinale zin en maken zo verbindingen met zelfs verafgelegen sectoren en een wederzijdse beïnvloeding van deze sectoren mogelijk.

Een bijzondere plaats in de krachtlijnen van deze kettingen komt het sacrum toe, omdat het op het snijpunt van de gekruiste diagonale kettingen ligt. Door het heiligbeen verlopen alle diagonale krachtlijnen van de ene bovenste lichaamshelft naar de andere zijde van de onderste lichaamshelft.

Gelijktijdig gaat van het heiligbeen en het stuitbeen de sturing uit van de bekkenbodem, d.w.z. van de hier lopende banden en musculatuur. Gevolgen van ingeperkte bewegingen van de bekkenregio zijn een vermindering van de musculaire basisspanning van de bekkenbodem en daarmee samengaand een gereduceerde ondersteuning van het daarboven liggende orgaangebied. Krijgt nu dit orgaangebied niet voldoende steun, dan komt het tot een algemene verzakking, die dan weer directe uitwerkingen heeft op de wervelkolom en het sacrum. Zo is bv. een deel van de dalende dikke darm direct verbonden met de vijfde lendenwervel, diens onderste tussenwervelschijf en het linkse sacro-iliacaal gewricht.

Het zitten op een star zitvlak dringt het bekken een statische positie op. In deze houding wordt het sacrum zijn mogelijkheid ontnomen om als dynamische schakel te fungeren tussen het bovenste en onderste gebied van het lichaam. Alle bewegingen die het bovenlichaam bij het zitten uitvoert worden door de zitting abrupt gestopt terwijl de kinetische energie die ze voortbrengen naar boven terug wordt gereflecteerd. Hierbij

moet de vijfde lendenwervel de taak van het eerste dynamische element binnen de bewegingsketting

overnemen, alhoewel hij alleen al op grond van zijn grootte en topografie het heiligbeen nauwelijks kan vervangen bij de uitvoering van deze wezenlijke taak. Belastingspieken op de vijfde lendenwervel worden nog extra versterkt door de meestal onfysiologische lichaamshouding bij het zitten. De onderste lendenwervels zijn onder normale omstandigheden met hun bandapparaat en hun musculatuur ingebed in de dynamische functie van het bekken. Bij star zitten daarentegen worden ze voortdurend geconfronteerd met een statische belasting. Resultaat van deze belasting is een snelle vermoeidheid van de onderste wervelzuilmusculatuur en een hieruit voortvloeiende onbekwaamheid om gedurende langere tijd een voor de ruggengraat gunstige zithouding in te nemen.

Bij een gunstige zithouding ligt de voornaamste belasting van het lichaamsgewicht op dat deel van het bekken dat als zitbeen aangeduid wordt. Onder invloed van toenemende vermoeidheid verplaatst de voornaamste belastingszone door de gewijzigde bekkenhouding zich echter naar de achterste rand van het zitbeen, terwijl het onderste achtervlak van het sacrum zich gelijktijdig parallel met het zitvlak opstelt en zijn bijdrage levert aan de overname van het li-chaamsgewicht. Hierdoor wordt het sacrum in een zo ongunstig mogelijke positie gefixeerd en daarbij nog in zijn natuurlijke beweeglijkheid gehinderd. Een structurele verandering van het bandapparaat dat van  kruis- en stuitbeen naar voorste bekkenring loopt wordt in de hand gewerkt als deze zitpositie bestendig wordt ingenomen.

De positieverandering van het sacrum bewerkt een compressie aan de voorkant van de onderste lendenwervel. De kern van de tussenwervelschijf van deze onderste lendenwervel wijkt onder deze druk naar achteren waardoor gunstige voorwaarden voor een hernia geschapen wor en. Aan een hernia gaan echter langdurige degeneratieve processen vooraf. De vezelring die de kern van de tussenwervelschijf op zijn centrale plaats vasthoudt wordt niet beschadigd door een eenmalige
ongunstige beweging of lichaamshouding, maar door permanent of herhaald inwerkende stress- factoren. Hieronder vallen enerzijds de algemene bevrijding van de druk op de achterste vezelring bij voortdurende kromme zithouding. Waar kraakbeenweefsel regelmatig aan verhoogde druk blootgesteld wordt is het bijzonder stabiel en dik. Zo is bijvoorbeeld gewrichtskraakbeen van het bovenste spronggewricht aanmerkelijk krachtiger uitgebouwd dan dat van de schouder. Als de druk op de achterste vezelring gedurende een lange periode te gering is, zoals het bij lange tijd na elkaar zitten met een ronde rug het geval is, worden degeneratieve veranderingen in de hand gewerkt.

Als de groei afgesloten is vindt de voeding van de tussenwervelschijf niet meer plaats door directe doorbloeding. Diffusieprocessen zorgen voor de uitwisseling van stoffen tussen tussenwervelschijf en omgevingsweefsel. Dit proces wordt ondersteund door druk- en duwkrachten, die door voortdurende wijzigingen van de houding bij om ’t even welke beweging op de tussenwervelschijf inwerken. Blijven deze bewegingen weg, dan heeft dit onvermijdelijk gevolgen voor de uitwisseling van stoffen in de tussenwervelschijven.

Voorwaarde voor en optimale stofuitwisseling in de onderste lendenwervelzuil is de vrije doorgang van het arteriële bloedvatensysteem en een ongehinderde afvloeiing van de venen. Ook dit is weer afhankelijk van de bewegingen die de wervelzuil uitvoert. Worden bewegingen van het bekken verhinderd door een starre zitting, dan vinden zowel het arteriële als het veneuze systeem geen gunstige voorwaarden meer voor een onbelemmerde werking, waardoor een bijkomende factor bijdraagt tot de versnelling van degeneratieve processen.

Bovendien gaat men ervan uit dat een orgaangebied dat verzakt is onmiddellijk verantwoordelijk tekent voor degeneratieve processen aan de wer-
velkolom. Aangezien afzonderlijke organen direct vastgemaakt zijn aan het bindweefsel dat de wervelkolom en de tussenwervelschijven bekleedt, leidt een aldaar optredende trekbelasting tot een verenging van de bloedvaten die in dit weefsel lopen. Die kunnen dan hun verzorgingsfunctie voor wervelkolom en tussenwervelschijven niet meer voldoende vervullen.

Degeneratieve wervelzuilaandoeningen vallen zeker niet alleen maar te verklaren door elke afzonderlijke factor van de veelheid aan factoren die er zijn, maar door een multifactoriële totaliteit van alle invloeden. Maar we mogen veilig aannemen dat star zitten alle, of minstens de bekende storende invloeden, in de hand werkt. Vanuit dit gezichtspunt komt een “dynamisering” van de gebruikte zitmeubelen een grote mate aan belang toe.

Zogezegd rugvriendelijke, want door arbeidsgeneesheren met problematische attesten gecertificeerde bureaustoelen moet men met grote scepsis tegemoet treden. Zo ze al buiten hun certificaat een of ander voordeel voor zich kunnen opeisen, maken die stoelen in de meeste gevallen een rechte houding mogelijk op een starre zitting die zich oriënteert aan het orthopedische wensdenken. Stoelen van deze aard zijn er met honderden op de markt. Het aantal echt geschikte bureaustoelen kan men waarschijnlijk op één hand tellen.

Michael Lierke, kinesitherapeut


Wie nog graag weet wie er zich in Duitsland ooit heeft laten verleiden door HAIDER BIOSWING kan hier klikken.

 

Overzicht verschillende modellen

Inspiration

 

IQ-E

Om te vergroten klik op de afbeelding.

IQ-V

Om te vergroten klik op de afbeelding.

IQ-S

Om te vergroten klik op de afbeelding.

IQ-E Visitor

Om te vergroten klik op de afbeelding.

IQ-E Meeting

Om te vergroten klik op de afbeelding.

Let's dance

 

Boogie Classic

 

Om te vergroten klik op de afbeelding.

Boogie Saddle

 

Om te vergroten klik op de afbeelding.

Boogie Stretch

 

Om te vergroten klik op de afbeelding.

Foxter

 

Om te vergroten klik op de afbeelding.

 

Motivation

230iQ-V-works

 

Om te vergroten klik op de afbeelding.

260iQ-V

 

Om te vergroten klik op de afbeelding.

 

Work Balance Life

460iQ-S

 

Om te vergroten klik op de afbeelding.

 

Spirit

 

560iQ-S

Om te vergroten klik op de afbeelding.

 

560iQ-S Detensor

Om te vergroten klik op de afbeelding.

 

560iQ-S Trendline

Om te vergroten klik op de afbeelding.


Performance

 

650iQ-E Visitor Netz

Om te vergroten klik op de afbeelding.

660iQ-S

Om te vergroten klik op de afbeelding.

660iQ-S Meeting

Om te vergroten klik op de afbeelding.

660iQ S Netz

Om te vergroten klik op de afbeelding.

660iQ S Trendline

Om te vergroten klik op de afbeelding.

 

Vision

 

780iQ-S

Om te vergroten klik op de afbeelding.

 

780iQ-S-Detensor

Om te vergroten klik op de afbeelding.

Eindbesluit – slotconclusie

Wie een HAIDER BIOSWING-stoel koopt, krijgt waar voor zijn geld.
Een HAIDER BIOSWING-stoel is een investering met een onvergelijkbare return on investment.
Proximedia

PROXIMEDIA BELGIUM CONTACT

Humaniteitslaan 237
1620 Drogenbos - België

Tel.: +32 (0)2 349 23 23
Fax: +32 (0)2 349 23 24

E-mail: info@proximedia.com
Site: www.proximedia.com

PROXIMEDIA GROUP

JOIN US ON


Facebook    Twitter    Linkedin
NEW BIZBOOK